Θετικές είναι οι προβλέψεις του ΟΟΣΑ σε ότι αφορά την ιταλική οικονομία.

Βάσει των στοιχείων του Οργανισμού, η ανεργία στη χώρα, από το φετινό 12,3%, πρόκειται να μειωθεί στο 11,7% το 2016 και στο 11% το 2017. Σε ότι αφορά την αύξηση του ιταλικού ΑΕΠ, ο διεθνής αυτός οργανισμός με έδρα το Παρίσι προβλέπει ότι τόσο το 2016 όσο και το 2017 θα κυμανθεί στο 1,4%.

Η σχέση δημόσιου χρέους της χώρας/ ΑΕΠ, μετά το φετινό 134,3%, αναμένεται να μειωθεί στο 133,5% την ερχόμενη χρονιά και στο 131,8% το 2017.

Ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη εκτιμά, παράλληλα, ότι η μεταρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, στην οποία προχώρησε η κυβέρνηση Ρέντσι (με πιο εύκολες μονιμοποιήσεις, αλλά και απολύσεις), καθώς και οι φοροελαφρύνσεις για τις νέες προσλήψεις «είχαν ως αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των νέων συμβάσεων αορίστου χρόνου και διεύρυναν συγχρόνως το δίκτυο κοινωνικής ασφάλισης».