Κοινό πλαίσιο προστασίας των τραπεζικών καταθέσεων ζήτησε ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι.

Σε μιλία του σε ημερίδα της Bank of England, ο Ευρωπαίος τραπεζίτης τάχθηκε υπέρ της ολοκλήρωσης της τραπεζικής ένωσης, χαρακτηρίζοντάς την μάλιστα, ως άμεση προτεραιότητα της ΕΚΤ.

Η τραπεζική ένωση, συνέχισε ο Ντράγκι, επιτάσσει τη διαμόρφωση του ενιαίου μηχανισμού εκκαθάρισης των τραπεζών, όπως και επίσης το σχηματισμό ενός κοινού πλαισίου προστασίας των καταθέσεων.

Ο διοικητής της ΕΚΤ παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της πλήρους ελευθερίας των κεντρικών τραπεζών, καθώς όπως εξήγησε, μόνο έτσι μπορούν να ρυθμιστούν οι ελεύθερες αγορές.