Επιβράδυνση στον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας της Ευρωζώνης στο 0,4% στο τρίτο τρίμηνο του 2015 από το 0,3% που ήταν στο δεύτερο καταγράφει η Eurostat. 
 
Σε ετήσια βάση (σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2014), η Ευρωζώνη αναπτύχθηκε με ρυθμό 1,6% έναντι 1,5% στο δεύτερο τρίμηνο.

Για τις χώρες της ΕΕ, ο ρυθμός ανάπτυξης διαμορφώθηκε στο 0,4% στο τρίτο τρίμηνο (όσο και στο δεύτερο) και στο 1,9% σε ετήσια βάση (όσο και στο δεύτερο).

Ο ρυθμός ανάπτυξης στις ΗΠΑ στο τρίτο τρίμηνο ανήλθε σε 0,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και 2% σε ετήσια βάση.