Συνολικά 1,34 δισ. ευρώ θα χρειαστεί να αντλήσει από ιδιώτες επενδυτές η Τράπεζα Πειραιώς μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα, το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει στις 17 Νοεμβρίου 2015, με πιθανότητα για νωρίτερη ολοκλήρωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς: 

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι, μετά από συζητήσεις με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (Single Supervisory Mechanism - SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τις ενέργειες που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη για τη μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων που προέκυψαν από την πρόσφατη Συνολική Αξιολόγηση, έχουν εγκριθεί δράσεις συνολικού ύψους 873 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων 602 εκατ. ευρώ που απορρέουν από την πρόσφατη άσκηση διαχείρισης παθητικού). Με βάση την έγκριση αυτή, το ύψος των κεφαλαίων που η Τράπεζα Πειραιώς πρέπει να αντλήσει από τον ιδιωτικό τομέα, μέσω αύξησης κεφαλαίου με μετρητά και έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης, ανέρχεται σε 1,34 δισ. ευρώ Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015, με πιθανότητα για νωρίτερη ολοκλήρωση.