Θετικό ισοζύγιο ροών απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα καταγράφει η «ΕΡΓΑΝΗ» για το πρώτο δεκάμηνο του 2015.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουάριος-Οκτώβριος 2015, καταγράφηκαν 116.548 νέες θέσεις εργασίας, με τις αναγγελίες προσλήψεων να ανέρχονται στις 1.525.315, ενώ οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.408.767.

Από τις αποχωρήσεις οι 810.255 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 598.512 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Συγκρίνοντας τον Οκτώβρη του 2015 με τον Οκτώβρη του 2014, προκύπτει θετική επίδοση κατά 10.163 θέσεων εργασίας για τον Οκτώβριο 2015 (αρνητικό ισοζύγιο 56.473 θέσεων εργασίας, έναντι αρνητικού ισοζυγίου 66.636 τον Οκτώβριο του 2014).