Μειωμένος κατά 2 δισ. ευρώ εμφανίζεται για τον Οκτώβριο o ELΑ στις ελληνικές τράπεζες, καθώς από 121,4 δισ. ευρώ που ήταν τον Σεπτέμβριο, εμφανίζεται στα 119,4 δισ. 

Πιο αναλυτικά, η χρηματοδότηση από το μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο στα 82,8 δισ. ευρώ από 82,4 δισ. ευρώ που ήταν τον προηγούμενο μήνα.

Αντίστοιχα, η απευθείας χρηματοδότηση από την ΕΚΤ περιορίστηκε στα 36,6 δισ. ευρώ από 39 δισ. ευρώ.