Κατά 120 εκατ. ευρώ μειώθηκαν οι κεφαλαιακές ανάγκες της Εθνικής Τράπεζας, λόγω της αναγνώρισης δράσεων κεφαλαιακής ενίσχυσης από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό (SSM).

Όπως ανακοίνωσε η Εθνική, εκτός των δράσεων κεφαλαιακής ενίσχυσης, ο SSM έλαβε υπόψη και τις θετικές επιπτώσεις των οικονομικών αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου του 2015. Ως αποτέλεσμα, οι κεφαλαιακές ανάγκες διαμορφώνονται πλέον, στα 1,456 εκατ. όσον αφορά στο βασικό σενάριο, και στα 4,484 εκατ. ευρώ όσον αφορά στο δυσμενές.

Σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα, ο SSM επιβεβαιώσει και τη δυνατότητα αποπληρωμής του μέρους της προληπτικής κεφαλαιακής ενίσχυσης που παρέχεται μέσω της έκδοσης υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών του ν. 3864/2010 μετά την ολοκλήρωση της πώλησης της Finansbank σύμφωνα με την πραγματική κεφαλαιακή επίπτωση της συναλλαγής.