Το θέμα με τα ανείσπρακτα ενοίκια ρυθμίζει το πολυνομοσχέδιο

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο ιδιοκτήτης ακινήτου ο οποίος διεκδικεί ανείσπρακτα ενοίκια θα μπορεί να αποφύγει τον έξτρα φόρο (για εισοδήματα τα οποία δεν εισέπραξε) εφόσον έχει προηγηθεί σχετική δικαστική απόφαση σε βάρος του ενοικιαστή (διαταγή πληρωμής, αγωγή σε βάρος του ή άλλα δικαστικά μέτρα).

Συγκεκριμένα:

«Τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους, φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, και αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2015 και εξής, φορολογούνται στο έτος κατά το οποίο αποδεδειγμένα εισπράττονται, με την προϋπόθεση ότι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί σε βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων», αναφέρει συγκεκριμένα.