Μεγάλες είναι οι αντιδράσεις από τον κλάδο της ποτοποιείας για την υπερφορολόγηση  στα οινοπνευματώδη
 
Όπως επισημαίνουν η υπεροφορολόγηση ποτών έχει μέχρι τώρα έχει οδηγήσει σε απώλεια φορολογικών εσόδων και έκρηξη της ανεργίας. 
 
Όπως τονίζουν η υπερφορολόγηση στα αλκοολούχα ποτά αποδείχτηκε μία από τις πιο αναποτελεσματικές πολιτικές επιλογές του παρελθόντος, λειτουργώντας ως τροχοπέδη στην επαναφορά της οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά. 
 
Ο  ειδικός φόρος κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών  αυξήθηκε κατά 125% εν μέσω κρίσης με δραματικά αποτελέσματα, σύμφωνα με στοιχεία από φορείς του κλάδου και σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ.
 
Στην Ελλάδα επιβάλλεται ο υψηλότερος ΕΦΚΟΠ στην ΕΕ των 28 σε σχέση με το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα.
 
Οι νόμιμες πωλήσεις αλκοολούχων ποτών σημείωσαν κατακόρυφη πτώση κατά 45,7% την περίοδο 2009-2012.
 
Τα έσοδα από τον ΕΦΚ μόνο από τα αλκοολούχα ποτά συρρικνώθηκαν σε διάστημα τετραετίας από 348,76 εκ. ευρώ το 2011 σε 296,05 εκ. ευρώ το 2012 και 290,94 εκ. ευρώ το 2013 και 282,31 εκ. ευρώ το 2014, υποχωρώντας πλέον στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και έξι χρόνια.
 

Ο δε κλάδος συρρικνώνεται διαρκώς: 

  • Μειώθηκαν σε 21.300 οι άμεσα και έμμεσα εργαζόμενοι από 48.300 το 2009.
  • Τους 200  έφτασαν οι νόμιμοι ποτοποιοί το 2014, από 600 το 2009
  • Στα 282 εκ. ευρώ έπεσαν τα φορολογικά έσοδα μόνο από ΕΦΚΟΠ το 2014  από 351 εκ. ευρώ το 2010
  • Επίσης σημειώθηκε 50% πτώση κατανάλωσης οινοπνευματωδών ποτών την εξαετία 2009-2014.
  • Καταλυτική είναι και η εικόνα της θέσης του κλάδου, καθώς η εγχώρια προστιθέμενη αξία από το σύνολο των επιδράσεων μειώθηκε στα  937 εκ. ευρώ το 2014, από 1,2 δισ. το 2012.