Σε μόλις 112.489 άτομα ανέρχονται οι δικαιούχοι του επιδόματος ανεργίας του ΟΑΕΔ. Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού είναι 965.985 άτομα, ενώ μόνο τον Οκτώβριο προστέθηκαν 35.592 άνεργοι, από 930.393 που ήταν τον Σεπτέμβριο. 

Μόνον 1 στους 9 ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά το μήνα Οκτώβριο, είναι δικαιούχος του επιδόματος ανεργίας των 360 ευρώ. 

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας, για τον Οκτώβριο, ανήλθε σε 814.798 άτομα. Από αυτά 456.540 (ποσοστό 56,03%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο  του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 358.258 (ποσοστό 43,97%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχονται οι γυναίκες, οι οποίες ανέρχονται σε 498.126 , δηλαδή ποσοστό 61,13%, ενώ οι άνδρες καταγράφουν ποσοστό 38,87% και ανέρχονται σε 316.672 άτομα. 

 

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία οι άνεργοι δεν αναζητούν εργασία μέσω του ΟΑΕΔ, αριθμός που ανέρχεται 151.187 άτομα.