Περαιτέρω μειώσεις μισθών για ενίσχυση ανταγωνιστικότητας σε μία σειρά από χώρες της Ευρωζώνης προτείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι οικονομολόγοι του Ταμείου - με επιβλέπων τον Πουλ Τόμσεν- αναφέρονται ειδικότερα στην Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία, ενώ υποστηρίζουν πως η χώρα μας αντέχει νέες μειώσεις παρά την ύφεση.

Στην έρευνα «Wage Moderation in Crises», οι οικονομολόγοι του Ταμείου εξετάζουν τις οικονομίες των εν λόγω χωρών αλλά και ένα «υποθετικό σενάριο» για το τι μπορούσε να συμβεί εάν προωθούνταν μείωση των ονομαστικών μισθών κατά 2% εντός της επόμενης 2ετίας.

Το ΔΝΤ -χρησιμοποιώντας ένα ειδικό μαθηματικό μοντέλο προσομοίωσης – εκτιμά ότι με την μείωση αυτή θα έχει τις ακόλουθες συνέπεεις:

  • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Οι εξαγωγές θα συμβάλουν περισσότερο στην ανάπτυξη.
  • Αρνητικές συνέπειες στη ζήτηση. Σαφώς οι μειώσεις μισθών περιορίζουν την αγοραστική ικανότητα των καταναλωτών και ως εκ τούτου θα υπάρξει υποχώρηση της ζήτησης.

Οι οικονομολόγοι του Ταμείου εκτιμούν ότι «η ανάπτυξη των ονομαστικών μισθών μετριάστηκε πολύ, αλλά οι μισθοί δεν έπεσαν σχετικά με τα προ -κρίσης επίπεδα στις περισσότερες από τις χώρες που χτυπήθηκαν από την κρίση».

Ωστόσο, σύμφωνα με τους συντάκτες της μελέτης «ο μετριασμός των μισθών είναι απαραίτητος σε αυτές τις οικονομίες σε μεσοπρόθεσμη κλίμακα προκειμένου να αυξηθεί η απασχόληση αλλά και να αποφευχθεί η επιστροφή των γιγάντιων ελλειμμάτων στα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών».

Οι εμπειρογνώμονες του ΔΝΤ υποστηρίζουν πως «ο μετριασμός των μισθών στις χώρες που χτυπήθηκαν από την κρίση αυξάνει την παραγωγή τους, αλλά η νομισματική πολιτική έχει ένα κρίσιμο ρόλο να παίξει στην άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών αυτού του μετριασμού στις άλλες οικονομίες της ευρωζώνης».

Πάντως οι συγγραφείς της έρευνας διευκρινίζουν ότι οι απόψεις τους δεν αντανακλούν την επίσημη θέση του Ταμείου. Επιβλέπων ωστόσο, είναι ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Τμήματος του ΔΝΤ Πουλ Τόμσεν, ο οποίος διαχειρίστηκε το πρώτο μνημόνιο και μεγάλο μέρος του δεύτερου. Κάτι λέει αυτό... 

Δείτε ολόκληρη την έκθεση