Συνολικά 16,7 εκατ. ευρώ πρόκειται να διανεμηθούν στους αγρότες από την Κομισιόν ως επιστροφή πόρων που κρατούνται ετησίως για τις ανάγκες αποθεματικού.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνολικά 410 εκατ. ευρώ θα επιστραφούν από την Kοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ)  στους Ευρωπαίους αγρότες.

Μετά τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ το 2013, ένα ποσό αφαιρείται κάθε χρόνο από τις άμεσες ενισχύσεις των αγροτών για να δημιουργηθεί ένα ετήσιο αποθεματικό για διαχείριση κρίσεων στον γεωργικό τομέα, το οποίο επιστρέφεται εάν δεν χρησιμοποιηθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Η κράτηση εφαρμόζεται μόνο για ποσά άμεσων ενισχύσεων που υπερβαίνουν τα 2000 ευρώ και δεν αφορά τη Βουλγαρία, την Κροατία και τη Ρουμανία, όπου οι άμεσες ενισχύσεις εξακολουθούν να είναι σταδιακές.

Παρά τις δυσκολίες σε ορισμένους κλάδους του γεωργικού τομέα κατά το παρελθόν έτος, δεν απαιτήθηκε το 2015 η χρησιμοποίηση του αποθεματικού αυτού. Τα συμπληρωματικά μέτρα στήριξης που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του 2015 χρηματοδοτήθηκαν από τα υπάρχοντα διαθέσιμα του προϋπολογισμού το 2015, ενώ η δέσμη μέτρων στήριξης ύψους 500 εκατ. ευρώ που ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 χρησιμοποιεί μόνο κονδύλια της ΕΕ από τον προϋπολογισμό του 2016.

Ολόκληρη η ανακοίνωση