Δεν πρόκειται να προχωρήσει στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής διαβάθμισης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (Εθνική, Πειραιώς, Αlpha και Eurobank) από την κατηγορία D (Default) ξεκαθαρίζει o οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's, παρά την επιτυχή ανακεφαλαιοποίησή τους, για όσο ισχύουν οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls).

Αυτό επισημαίνει σε έκθεσή του, που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή, παρόλο που με τις αυξήσεις κεφαλαίου, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, βελτιώνεται η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών.

H S&P εκτιμά ότι οι τράπεζες θα χρειαστούν πρόσθετες προβλέψεις 2 έως 4 δισ. ευρώ από εκείνες που έχουν προκύψει από το βασικό σενάριο των stress tests. Παραγνωρίζοντας, ωστόσο ότι και οι 4 τράπεζες οφείλουν και θα καλύψουν τα κεφάλαια που έχουν προκύψει από το δυσμενές σενάριο (σ.σ. 14 δισ. ευρώ), τα οποία, μάλιστα, υπερβαίνουν κατά 10 δισ. ευρώ το κεφαλαιακό έλλειμμα που έχει προκύψει στο βασικό σενάριο (περίπου 4 δισ. ευρώ).

Επίσης θεωρεί ότι τα μέτρα που λαμβάνουν οι τράπεζες είναι ικανά, για να απορροφήσουν τις όποιες απώλειες θα έχουν οι τράπεζες μόνο σε ένα χρονικό βάθος 12 έως 18 μηνών, χωρίς να απαιτηθούν πρόσθετα κεφάλαια.