Σημαντικές περικοπές στις επικουρικές συντάξεις, της τάξης των 400 εκατ. ευρώ, αύξηση των εισφορών στον ΟΓΑ κατά 102 εκατ. ευρώ, μείωση του ΕΚΑΣ κατά 223 εκατ. ευρώ αλλά και κονδύλι για επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης 62 εκατ. ευρώ στους ανασφάλιστους υπερήλικες περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός του 2016.

Συνολικά, καταγράφονται μέτρα ύψους 1,4 δισ. ευρώ από το ασφαλιστικό, εντός του 2016 εκ των οποίων τα 688 εκατ. ευρώ παραμένουν "αδιευκρίνιστα".

Καθώς μάλιστα, ο στόχος για "δημοσιονομική προσαρμογή" όπως αναφέρεται και στην εισηγητική έκθεση παραμένει στο 1% του ΑΕΠ εντός του 2016, το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού, τουλάχιστον αναφορικά με το ασφαλιστικό, υπολείπεται κατά περίπου 350 - 400 εκατ. ευρώ.

Οι έως τώρα... κυοφορούμενες μειώσεις στη συνταξιοδοτική δαπάνη επιμερίζονται σε 538,5 εκατ. ευρώ από τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ – συντάξεις ιδιωτικού τομέα) και σε 187,7 εκατ. ευρώ από τις συντάξεις του Δημοσίου.

Παράλληλα στον προϋπολογισμό εγγράφονται και μια σειρά από έσοδα, που προκαλούν εξοικονόμηση στη συνταξιοδοτική δαπάνη, που ανέρχονται στο ποσό του 1,112 δισ. ευρώ, σωρευτικά για τη διετία 2015 – 2016.

Το ποσό αυτό μπορεί να προκύψει από:

*Αύξηση εισφοράς υγείας στις κύριες συντάξεις από 4% σε 6% (532,5 εκατ. ευρώ)

*Επιβολή εισφοράς υγείας 6% στις επικουρικές συντάξεις (178 εκατ. ευρώ)

*Επίδραση πρόωρων συνταξιοδοτήσεων στα εφάπαξ (77,9 εκατ. ευρώ).

*Εφαρμογή συντελεστή προσαρμογής στα εφάπαξ (86,9 εκατ. ευρώ)

*Σταδιακή αύξηση εισφορών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ (102 εκατ. ευρώ)

*Μείωση δικαιούχων παροχής ΕΚΑΣ, μέσω αναπροσαρμογής ετήσιων εισοδηματικών κριτηρίων (223 εκατ. ευρώ)

*Εναρμόνιση του ποσοστού εισφοράς υπέρ κλάδου σύνταξης, με αυτές του ΙΚΑ (-25,8 εκατ. ευρώ)

*Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης προς ανασφάλιστους υπερήλικες (-62 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες αποδοχών και συντάξεων για το 2015 αναμένεται να φτάσουν τα 18,111 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 54 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αρχική εκτίμηση. Για το 2016 η εκτίμηση που γίνεται είναι ότι οι δαπάνες για αποδοχές και συντάξεις θα ανέλθουν στα 17,754 δισ. ευρώ, δηλαδή θα είναι μικρότερες κατά 357 εκατ. ευρώ.

Για το 2016, προβλέπεται έλλειμμα ύψους 2,121 δισ. ευρώ για τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ). Για το τρέχον έτος προβλέπεται ότι το έλλειμμα θα ανέλθει στα 1,302 δισ. ευρώ, υψηλότερο κατά 334 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το έλλειμμα 968 εκατ. ευρώ που είχε καταγραφεί κατά το 2014.

Σχετικά με την ανεργία η πρόβλεψη του προϋπολογισμού για το 2015 και το 2016 είναι ότι θα παραμείνει στα επίπεδα του 25,4%. Επίσης, η απασχόληση το τρέχον έτος θα κινηθεί οριακά θετικά (0,8%) ενώ το 2016 θα έχει αρνητικό πρόσημο (-0,4%).

Ειδική αναφορά γίνεται στην υποχρέωση μεταρρύθμισης της προνοιακής πολιτικής εντός του 2016 με στόχο την περικοπή δαπανών 0.5% του ΑΕΠ.

Για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) σύμφωνα με τον προϋπολογισμό προγραμματίζεται η βαθμιαία εθνική εφαρμογή του από την 1η Απριλίου 2016 και μετά, με στόχο την πλήρη εφαρμογή του έως το τέλος του επόμενου έτους.