Στα 314,552 δισ. ευρώ ανήλθε το δημόσιο χρέους στα τέλη του γ' τριμήνου, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 1,8 δισ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), το χρέος είναι διαπραγματεύσιμο σε ποσοστό 23,8%, ενώ διαχωρίζεται σε τίτλους σταθερού επιτοκίου (31,5%) και κυμαινόμενου επιτοκίου σε ποσοστό 68,5%.

Το δελτίο Δημόσιου Χρέους

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, το ελληνικό χρέος απαρτίζεται από ομόλογα και βραχυπρόθεσμους τίτλους συνολικού ύψους 74,72 δισ. ευρώ, ενώ τα δάνεια - μεταξύ των οποίων και αυτά του Μηχανισμού Στήριξης- ανέρχονται στα 239,8 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,5 δισ. περίπου σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο