Το DEREE - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, πιστό στη δέσμευσή του για την παροχή ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης, ανακοινώνει τη συνέχιση των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης των φοιτητών του, υποστηρίζοντας, με τον τρόπο αυτό, το 90% των αιτούντων.

Στο πλαίσιο αυτό, και με τη συμβολή φορέων, ιδρυμάτων και ιδιωτικών επιχειρήσεων που προσφέρουν πόρους και ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές ευκαιρίες, το DEREE ανακοινώνει σειρά σημαντικών ενεργειών.