Αυξημένες εισφορές έως 12% ή κατά 50 ευρώ περίπου καλούνται να πληρώσουν εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες για το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Οι 620.000 ασφαλισμένοι θα πρέπει να καταβάλλουν τις οφειλές τους έως τις 30 Νοεμβρίου 2015 παρά το γεγονός ότι άργησε σημαντικά η αποστολή των ειδοποιητηρίων.

Μάλιστα θα πρέπει να καταβληθεί το σύνολο της οφειλής, προκειμένου αυτή να μην καταστεί ληξιπρόθεσμη.

Η αύξηση των εισφορών έως και 12% οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εφαρμογή του νόμου 3986/11, που προβλέπει αυτόματη αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας ανά 3 χρόνια.