Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης θα θέσουν αυτό το Σαββατοκύριακο εκτός λειτουργίας τα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου Οικονομικών, μεταξύ αυτών και το Taxis

Κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών, δεν θα είναι προσβάσιμα τα portals www.gsis.gr και www.minfin.gr και, κατά συνέπεια, δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του υπουργείου.