Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ  Ανανεώσιμες ΑΕ Μιχάλης Βερροιόπουλος παραιτήθηκε για να αναλάβει άλλο πόστο. 

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση τονίζεται ότι ο Μιχάλης Βερροιόπουλος παραιτήθηκε για να αναλάβει χρέη Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Για την αντικατάστασή του θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από το καταστατικό της εταιρείας διαδικασίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση.