Ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, μετά την πρόσφατη καρατόμηση της Κατερίνας Σαββαΐδου, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Στην απόφαση του Ευκλείδη Τσακαλώτου, η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια και στην οποία περιγράφονται και οι αρμοδιότητες του νέου γενικού γραμματέα, αναφέρεται ότι η θητεία θα είναι διετής και ότι ο νέος Γενικός Γραμματέας μπορεί να αιτηθεί τον εκ νέου διορισμό του για ακόμη μία φορά με την ίδια διαδικασία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση και βιογραφικό σημείωμα από τη Δευτέρα 30.11.2015 ως την Κυριακή 6.12.2015 στο σύνδεσμο https://online.ekdd.gr/applications/.

Τα απαραίτητα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την απόφαση είναι τα εξής:

  • -Πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και, κατά προτίμηση, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη φορολογική διοίκηση και το φορολογικό σύστημα εν γένει.
  • - Σημαντική επαγγελματική εμπειρία κατά προτίμηση στον ιδιωτικό τομέα, στη φορολογική διοίκηση και το φορολογικό σύστημα.
  • - Σημαντική διοικητική εμπειρία, σε θέσεις ευθύνης, σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων, διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων (project management), στοχοθεσία, συντονισμό ομάδων και παρακολούθηση επίτευξης στόχων.
  • - Γνώση ξένων γλωσσών, ιδίως της Αγγλικής, που αποδεικνύεται με σπουδές, δημοσιεύσεις και άλλα πρόσφορα μέσα.
  • - Ισχυρό ιστορικό φορολογικής συμμόρφωσης.