Κατώτατο υποχρεωτικό ποσό ασφαλιστικής κάλυψης στο ύψος των 150 ως 200 ευρώ τον μήνα και από εκεί και πάνω εισφορές ανάλογα με το πραγματικό εισόδημα μελετά το υπουργείο Εργασίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες που ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», η ιδέα του υπολογισμού εισφορών βάσει του τζίρου φαίνεται ότι εγκαταλείπεται οριστικά. Πλέον, σύμφωνα με το νέο σύστημα, οι εισφορές για 750.000 ελεύθερους επαγγελματίες θα συνδεθούν και θα υπολογίζονται με βάση το πραγματικό τους εισόδημα, αλλά με ένα ελάχιστο ποσό εισφοράς ίδιο για όλους. 

Από εκείνο το σημείο και μετά, ο καθένας θα πληρώνει με βάση τι δηλώνει. Δηλαδή, μικρό εισόδημα-χαμηλή εισφορά, μεγαλύτερο εισόδημα-μεγαλύτερη εισφορά. 

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το «κλειδί» στον ανασχεδιασμό των εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο θα προσδιοριστεί το εισόδημα, με βάση το οποίο θα καταβάλουν τις εισφορές τους. Αυτό γιατί σχεδόν οι 7 στους 10 δηλώνουν (εμφανίζουν) εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ.

Έτσι, αν μπει ως ενιαίο ποσοστό το 20%, οι εισφορές για τους περισσότερους θα πέσουν αυτόματα στα 2.000 ευρώ το χρόνο, όταν σήμερα ξεκινούν από 2.400 ευρώ και φτάνουν ως τις 12.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, για να αποφευχθεί μια τόσο μεγάλη μείωση στις εισφορές και για να μην καταρρεύσουν τα έσοδα του ΟΑΕΕ εξετάζεται η καθιέρωση ενός ελάχιστου ποσού ασφαλιστικής κάλυψης, το οποίο θα είναι ίδιο για όλους, στα 150 έως 200 ευρώ το μήνα. Αυτή η ελάχιστη εισφορά θα παρέχει στους ασφαλισμένους πλήρη κάλυψη (συνταξιοδοτική και περίθαλψη) και από εκεί και πάνω θα επιλέγουν τι θέλουν να πληρώσουν ανάλογα με το εισόδημά τους.