Μειωμένος κατά 10,4% παρουσιάζεται ο γενικός δείκτης τιµών παραγωγού στη βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Σεπτέμβριο φέτος σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεµβρίου 2014, έναντι µείωσης 0,3% που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών το 2014 προς το 2013.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση στο κόστος παραγωγής των εγχώριων βιομηχανιών οφείλεται στις εξής µεταβολές των δεικτών των επιµέρους αγορών:

  • Στη µείωση του δείκτη τιµών παραγωγού εγχώριας αγοράς κατά 8,8%, και
  • Στη µείωση του δείκτη τιµών παραγωγού εξωτερικής αγοράς κατά 15,2%.

Ο γενικός δείκτης, τον Σεπτέµβριο 2015 σε σύγκριση µε τον δείκτη του Αυγούστου 2015, παρουσίασε µείωση 0,5% έναντι µη µεταβολής που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2014.