Την παράταση έως τις 10 Δεκεμβρίου της προθεσμίας υποβολής του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού για τα νομικά πρόσωπα (ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, καθώς και υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, ανακοίνωσε η  Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Η παράταση αφορά μόνο τις υποθέσεις για τις οποίες εκκρεμεί η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014, και έχει στόχο τη διευκόλυνση των φορολογουμένων.