Ένα ευτράπελο καταγράφει ιταλικό ινστιτούτο Istat, έρευνα του οποίου επισημαίνει μείωση της ανεργίας στην Ιταλία σε μηνιαία βάση τον Οκτώβριο στο 11,5%, ενώ την ίδια στιγμή οι πολίτες έχουν απογοητευθεί τόσο που δεν ψάχνει για δουλειά.
 
Τον Σεπτέμβριο το ανάλογο ποσοστό ήταν 11,6% και η βαθμιαία αυτή μείωση ξεκίνησε, ήδη τον περασμένο Αύγουστο.

Το ποσοστό ανεργίας στην Ιταλία, κατά συνέπεια, βρίσκεται, σήμερα, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2012 μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, όμως, σύμφωνα με το Istat, αυξάνεται το ποσοστό των Ιταλών που έχει απογοητευθεί και δεν ψάχνει, πλέον, κάποια θέση εργασίας.

Κατά συνέπεια, πρόκειται για άτομα που δεν λαμβάνονται υπόψη στις επίσημες στατιστικές για την ανεργία.

Τον περασμένο Οκτώβριο, πάντα, η ανεργία των νέων άγγιξε το 39,8%, με αύξηση του 0,3% σε σχέση με το Σεπτέμβριο.

Σε ότι αφορά, τέλος, τους εργαζόμενους ηλικίας άνω των 50 ετών, από τον Ιανουάριο του 2013 μέχρι τον Οκτώβριο του 2015, σημειώθηκε αύξηση της απασχόλησης κατά 13,9% με εννιακόσιες χιλιάδες προσλήψεις.