Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση της Διοίκησης της Attica bank με  εκπροσώπους χρηματιστηριακών εταιρειών και θεσμικούς επενδυτές.

Τόσο ο πρόεδρος της Τράπεζας, Γιάννης Γαβριήλης όσο και ο Διευθύνων Σύμβουλος Αλέξανδρος Αντωνόπουλος αναφέρθηκαν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που πρόκειται να πραγματοποιηθεί όσο και στο ρόλο που η Τράπεζα θα διαδραματίσει την επόμενη ημέρα.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 4 έως τις 10 Δεκεμβρίου θα ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Attica Bank, στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά 748 εκατ. ευρώ. H περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χ.Α. ορίζεται από 04/12/2015 έως και 07/12/2015.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22.11.2015 ενέκρινε, επίσης, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά € 388.510.531,80 και τη δημιουργία ισόποσου ειδικού αποθεματικού με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από € 5,90400001090479000 (μετά το reverse split) σε € 0,30 ανά μετοχή.