Τους μισθούς των ανώτατων στελεχών ανακοίνωσαν μέσω των ενημερωτικών τους δελτίων οι τέσσερις συστημικές τράπεζες

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες δαπάνησαν το 2014 περίπου 20 εκατ.ευρω για τις αμοιβές των στελεχών τους αυτών. Το ποσό αυτό αφορά τις μεικτές αποδοχές.  Επίσης περιέχονται και οι εργοδοτικές εισφορές ύψους περίπου 1,9 εκατ.ευρω.

Η Εθνική τράπεζα εμφανίζεται να έχει διαθέσει περίπου 7,622 εκατ.ευρώ.

Συνολικά οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας για τη συμμετοχή τους σε αυτό έφθασαν τα 492.450 ευρώ. Το σύνολο των εργοδοτικών εισφορών που κατέβαλε στα ασφαλιστικά ταμεία η Εθνική για τα στελέχη αυτά ξεπέρασε ελαφρώς το 1,4 εκατ.ευρω.

Το σχετικό κονδύλι της Πειραιώς έφθασε τα 1,719 εκατ.ευρω μεικτά.  Η Αlpha Bank διέθεσε για την ανώτατη διοίκηση της 2,566 εκατ.ευρώ και άλλα 670.000 ευρώ για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου της τραπέζης. Η Alpha πλήρωσε επιπροσθέτως περίπου 13.316 ευρω για τα κινητά τους τηλέφωνα. Η Εurobank διαθέτοντας για το σκοπό αυτό περίπου 4,8 εκατ.ευρω και άλλα 714.000 ευρω για τη συμμετοχή των μελών στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.