Το Χρηματιστήριο Αθηνών, ανακοίνωσε ότι την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου θα υλοποιηθεί η έναρξη διαπραγμάτευσης των 8.672.163.482 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ», σε συνέχεια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση.