Με συμψηφισμό από το 2016 μέρους από τις επιδοτήσεις που λαμβάνουν κάθε χρόνο θα γίνει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η ανάκτηση των χρημάτων που έλαβαν οι αγρότες με το πακέτο Χατζηγάκη...

Με τον τρόπο αυτό η Κυβέρνηση ευελπιστεί να δώσει λύση στην απαίτηση της Κομισιόν για επιστροφή περίπου 320 εκ.ευρώ που δόθηκαν ως αποζημίωση το 2008 παρανόμως από τον ΕΛΓΑ στους αγρότες

Η ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σχεδιάζεται να εφαρμοστεί σε βάθος δεκαετίας ώστε να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις των αγροτών και η χώρα μας να αποφύγει την καταβολή ημερήσιου προστίμου χιλιάδων ευρώ που επιβάλλεται από το Ευρωπαικό Δικαστήριο σε όσους χώρες αρνούνται να συμμορφωθούν με καταδικαστικές αποφάσεις της Κομισιόν.

Με απόφασή της η Κομισιόν έκρινε ότι οι αποζημιώσεις που δόθηκαν με το πακέτο Χατζηγάκη το 2008 συνιστούσαν έμμεσες κρατικές ενισχύσεις γεγονός που αντίκειται στο κοινοτικό δίκαιο..