Στην έκδοση τρίμηνων και εξάμηνων εντόκων γραμματίων προχωρά το Δημόσιο στις 9 Δεκεμβρίου, συνολικού ύψους 2,25 δισ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ.

Στόχος η άντληση 1 δισ. ευρώ από τα έντοκα διάρκειας 13 εβδομάδων και 1,25 δισ. ευρώ από τα έντοκα διάρκειας 26 εβδομάδων. 

Ως ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί η 11η Δεκεμβρίου.