Την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του νέου προγράμματος ξεχωρίζει ως κομβικό σημείο για την ουσιαστική άρση των κεφαλαιακών περιορισμών η Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, όπως επισημαίνεται στην Ενδιάμεση Εκθεση του διοικητή, το κρίσιμο στοίχημα, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και της ανακεφαλαιοποίησης, είναι η περαιτέρω σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών, με κύριους άξονες την ενίσχυση των διεθνών εμπορικών συναλλαγών και την αποφυγή ενεργειών που θα διαταράξουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Οπως σημειώνεται στην έκθεση, η αβεβαιότητα που είχε δημιουργηθεί από την καθυστέρηση στην επίτευξη συμφωνίας με τους εταίρους και οι συνακόλουθες μεγάλες εκροές καταθέσεων οδήγησαν αναπόφευκτα την ελληνική κυβέρνηση στη λήψη έκτακτων μέτρων για την προστασία της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Η ΤτΕ σημειώνει ότι μετά τον αρχικό απότομο κλονισμό, τόσο ψυχολογικό όσο και πραγματικό, που υπέστη η οικονομία, από τα μέσα Αυγούστου του 2015, σταδιακά οι συνθήκες άρχισαν να εξομαλύνονται. «Σε αυτό συνέβαλαν η γρήγορη προσαρμογή των πολιτών και των τραπεζών στο νέο περιβάλλον αλλά και η επιτυχής συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων». Τα αποτελέσματα απεικονίζονται στα στατιστικά στοιχεία των εγκρίσεων. Τον Ιούλιο του 2015 οι εγκρίσεις για εισαγωγές έφθασαν τα 2 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 47% της ονομαστικής αξίας του συνόλου των εισαγωγών που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο του 2014, ενώ τον Αύγουστο οι εγκρίσεις ανήλθαν σε 2,5 δισ. ευρώ ή 76% του αντίστοιχου μήνα του 2014. Η κατάσταση βελτιώθηκε ακόμα περισσότερο τον Σεπτέμβριο, καθώς οι εγκρίσεις ανήλθαν σε 3,2 δισ. ευρώ, προσεγγίζοντας το 97% του αντίστοιχου μήνα του 2014.

Παρά τις περιορισμένες επιπτώσεις, η ΤτΕ προειδοποιεί ότι η διατήρηση των περιορισμών για μεγάλο χρονικό διάστημα θα εγκλωβίσουν σε φαύλο κύκλο την οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη για ένα συντεταγμένο σχέδιο για τη σταδιακή κατάργηση των περιορισμών, υπογραμμίζοντας ότι κάθε βήμα χαλάρωσης θα πρέπει να γίνεται μετά από προσεκτική μελέτη ώστε να μην πληγεί η ρευστότητα των τραπεζών, προκαλώντας σοβαρές περιπλοκές. Οπως σημειώνει, σημαντικά μέτρα χαλάρωσης θα ήταν δυνατόν να αποφασιστούν μόνον αφού τεκμηριωθεί ότι επικρατούν συνθήκες μακροοικονομικής, δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και αφού έχει επιστρέψει η εμπιστοσύνη των καταθετών. «Μετά τη λήψη των όποιων μέτρων χαλάρωσης, θα πρέπει να ακολουθήσει μια περίοδος παρακολούθησης και ανάλυσης των επιπτώσεων στη ρευστότητα των τραπεζών και την εμπιστοσύνη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων πριν από το επόμενο βήμα χαλάρωσης».