Επιστολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την ΕΕΤ απέστειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης.

Ο κ. Δραγασάκης ζητεί να συνδράμουν στη συγγραφή και υποβολή έκθεσης για τα αποτελέσματα της ανακεφαλαιοποίησης, αλλά και για την αξιολόγηση της γενικότερης πορείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος από την έναρξη της κρίσης έως σήμερα.

Δείτε την επιστολή