Στην έγκριση της εκταμίευσης 2,71 δισ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση της Εθνικής Τράπεζας προχώρησε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης (ESM).

Αυτό σημαίνει ότι απομένει 4,6 δισ. στον ESM για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών.

Το ποσό θα αφαιρεθεί από τα κεφάλαια που έχουν προγραμματιστεί για την κάλυψη της ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού κλάδου, στο πλαίσιο του πακέτου χρηματοοικονομικής βοήθειας που συμφωνήθηκε με την Ελλάδα τον Αύγουστο.

Οπως αναφέρει ο επικεφαλής του Ταμείου, Κλάους Ρέγκλινγκ:

Με την ανακεφαλαιοποίηση της Εθνικής, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες της Ελλάδας λογικά θα μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους ξανά. Οι υγιείς τράπεζες παίζουν κρίσιμο ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη, παρέχοντας νέα δάνεια στις επιχειρήσεις. Η σημαντική συμβολή του ιδιωτικού τομέα βοήθησε επίσης στην ενίσχυση της σταθερότητας του τραπεζικού κλάδου, βασικό ζητούμενο του τρίτου προγράμματος της Ελλάδας. 

Στην ανακοίνωση, υπενθυμίζεται ότι ο ΕSM έχει διενεργήσει αξιολόγηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, στην οποία διαπίστωσε κεφαλαιακό έλλειμμα 4,6 δισ. ευρώ στην Εθνική.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η ΕΤΕ κάλυψε 1,5 δισ. μέσω του ιδιωτικού τομέα και 120 εκατ. μέσω των θετικών αποτελεσμάτων τριμήνου.

Επιπλέον, θα γίνει bail in σε κεφαλαιακά μέσα (υβριδικά, προνομιούχες μετοχές ΗΠΑ, τίτλοι μειωμένης εξασφάλισης) ύψους 302 εκατ. ευρώ προτού λάβει η τράπεζα την κρατική βοήθεια. 

Αυτό σημαίνει ότι η Εθνική έχει αντλήσει επαρκή κεφάλαια για να καλύψει το κεφαλαιακό κενό υπό το βασικό σενάριο, αλλά όχι υπό το δυσμενές. Το ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα καλύψει το εναπομείναν έλλειμμα των 2,71 δισ. ευρώ. 

Μετά την εκταμίευση προς το ΤΧΣ, παραμένουν διαθέσιμα ύψους 4,6 δισ. ευρώ από τα αρχικά 10 δισ. που είχαν προγραμματιστεί για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Αυτά τα κεφάλαια διατηρούνται σε ξεχωριστό λογαριασμό στον ESM. Πιθανές μελλοντικές εκταμιεύσεις θα αποφασιστούν ανά περίπτωση.

Η απόφαση του Δ.Σ. του ESM έπεται της έγκρισης της Κομισιόν για την βοήθεια, με βάση και το αναθεωρημένο πλάνο αναδιάρθρωσης της τράπεζας.