Αυξημένη κατά 4 % εμφανίζεται η προοπτική απασχόλησης στη χώρα μας για το Α Τρίμηνο του 2016 σύμφωνα με τις προβλέψεις προσλήψεων εργοδοτών που συμμετείχαν στην τριμηνιαία παγκόσμια έρευνα της ΜanpowerGroup.

Σύμφωνα με την έρευνα στη χώρα μας οι προοπτικές απασχόλησης εμφανίζονται βελτιωμένες κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το Δ Τρίμηνο του 2015, και αφορούν κυρίως τομείς οικονομικής δραστηριότητας όπως των Χρηματοοικονομικών,Ασφαλειών, Ακίνητης περιουσίας, Παροχής υπηρεσιών,Τουρισμού,Μεταφορών, Επικοινωνιών, Ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, Υδρευσης, Δημοσίου και Κοινωνικών υπηρεσιών.