Αναποτελεσματική χαρακτηρίζει στην ενδιάμεση έκθεσή του το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου. Αντίθετα προκρίνει ως το καλύτερο μέσο για την αύξηση των εσόδων του κράτους, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής-φοροαποφυγής και τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής. Παράλληλα, η Έκθεση επισημαίνει ότι περαιτέρω αύξηση της φορολογίας δεν σημαίνει αύξηση των εσόδων του κράτους, καθώς το κομβικό είναι να υπάρχει μεγαλύτερη εισπραξιμότητα.

Συγκεκριμένα, επικαλούμενο μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί για το θέμα, το Γραφείο εκτιμά πως η αύξηση της φορολογίας, δεν πρόκειται να αποδώσει πάνω από 69 εκατ. ευρώ. «Κατά το ΓΠΚΒ το όφελος από μια τέτοια ενέργεια σε σχέση με την αναστάτωση που δημιουργεί η εφαρμογή του, είναι πολύ μικρό. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ σε συγκεκριμένες περιοχές ή σε συγκεκριμένα αγαθά έχουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Δανία, η Γερμανία, η Ισπανία η Γαλλία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Φινλανδία, η Σουηδία, η Ιρλανδία, το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ακόμα, χωρίς να παραγνωρίζει τη σημασία που θα είχε ο εξ ορθολογισμός του ΦΠΑ σε τουριστικά νησιά όπως η Σαντορίνη και η Μύκονος, τονίζει ότι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος θα ήταν η καταπολέμηση της παραοικονομίας, της φοροαποφυγής, τη φοροδιαφυγής καθώς και η αποτελεσματικότερη λειτουργία του φοροεισπρακτικού μηχανισμού.

«Η εξάλειψη της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της παραοικονομίας μόνο στη περιφέρεια της Αττικής στην οποία παράγεται περίπου το 45% του ΑΕΠ της Ελλάδας θα μπορούσε να αποφέρει το 2013 περίπου επιπλέον € 3 δισ. στον Κρατικό Προϋπολογισμό (περίπου τα μισά από τα  € 6,5 δισ.). Η μείωση μόνο και όχι η εξάλειψη της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της παραοικονομίας, στη περιφέρεια Αττικής θα μπορούσε να αποφέρει το 2013, τουλάχιστον € 1 δισ. παραπάνω έσοδα Φ.Π.Α στον Κρατικό Προϋπολογισμό», επισημαίνει η έκθεση σε μια προσπάθεια ανάδειξης της σημασίας του εν λόγω εγχειρήματος.

Η χρήση καρτών και τα capital controls

Παράλληλα το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή αφού εστιάζει στο παραδοσιακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός της χώρας (εμφανίζει πίνακες που παρουσιάζουν τις μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των προσδοκώμενων και των πραγματικών εσόδων από την είσπραξη του ΦΠΑ), προκρίνει για την αντιμετώπιση του προβλήματος την υιοθέτηση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής (πιστωτικές-χρεωστικές κάρτες, ηλεκτρονική τραπεζική).

Ωστόσο, και στο σημείο αυτό, η Ελλάδα εμφανίζεται ως η χώρα- από τις 28 της Ένωσης- με τη μικρότερη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ανά κάτοικο. Έτσι στην έκθεση καλωσορίζεται η ώθηση που έδωσαν τα capital controls στη χρήση αυτών των μέσων από τους καταναλωτές προκειμένου να ξεπεράσουν το πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας. Στο πλαίσιο αυτό, τάσσεται υπέρ των ενεργειών της κυβέρνησης και χαρακτηρίζει ιδιαίτερα ελπιδοφόρα τη θετική στάση διαφόρων επαγγελματικών ομάδων.

Τέλος, το Γραφείο απορρίπτει και την πρόταση που είχε κάνει κατά το παρελθόν το ΔΝΤ για την υιοθέτηση ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

Δείτε εδώ ολόκληρη την ενδιάμεση έκθεση της Βουλής