Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard and Poor's έθεσε την αξιολόγηση της Εθνικής Τράπεζας σε «καθεστώς επιλεκτικής χρεοκοπίας».

Μέχρι πρότινος, η αξιολόγηση της ΕτΕ ήταν σε καθεστώς «χρεοκοπίας».

Ο S&P αναβάθμισε παράλληλα, σε «C» από Default προηγουμένως, τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της τράπεζας.

Οι θετικές αλλαγές αντανακλούν την επιτυχημένη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας κατά 4,5 δισ. ευρώ.