Ξεκινά από αύριο στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στο πληροφοριακό σύστημα "ΠΟΘΕΝ" μέσω της διεύθυνσης www.pothen.gr της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων η ηλεκτρονική υποβολή περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων των υπόχρεων προισταμένων και μελών Σωμάτων ελέγχου των Υπουργείων αλλά και επιθεωρητών εσωτερικού ελέγχου Υπουργείων,ΝΠΔΔ,και ΟΤΑ που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο σε εφαρμογή της ΚΥΑ (Κοινής Υπουργικής Απόφασης) οι περίπου 1.700 υπόχρεοι επιθεωρητές και ελεγκτές του δημοσίου είναι οι πρώτοι φορολογούμενοι που θα κληθούν να συμπεριλάβουν στη δήλωση "Πόθεν έσχες" τιμαλφή και μετρητά συγκεκριμένης αξίας που διατηρούν στο σπίτι τους η σε θυρίδες τραπεζών,καθώς, όπως σχεδιάζεται από το Υπουργείο Οικονομικών, ανάλογο μέτρο θα εφαρμοστεί για όλους τους φορολογουμένους με βάση το περιουσιολόγιο που θα ισχύσει από το 2016.

Ειδικότερα όπως προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση οι 1700 επιθεωρητές και ελεγκτές του δημοσίου υποχρεούνται να δηλώσουν,εκτός των άλλων περιουσιακών στοιχείων τους, μετρητά που διατηρούν στο σπίτι τους η σε θυρίδα άνω των 15.000 ευρώ καθώς και τιμαλφή (κοσμήματα κλπ) αξίας άνω των 30.000 ευρώ.

Μάλιστα η δήλωση ύπαρξης θυρίδας σε τράπεζα είναι υποχρεωτική ανεξαρτήτως του περιεχομένου της.

Τέλος όπως γνωστοποιείται με την εγκύκλιο οι παραπάνω υπόχρεοι θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση "πόθεν έσχες" έως το τέλος Δεκεμβρίου.