Περιορισμένη εμφανίζεται τον Νοέμβριο η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από τη χρηματόδοτηση, μέσω του ευρωσυστήματος (από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας), καθώς μειώθηκε από 119,4 δισ. που ήταν τον Οκτώβριο, στα 113,4 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση από τον ELA μειώθηκε στα 77,65 δισ. ευρώ από 82,8 δισ. ευρώ στο τέλος Οκτωβρίου.

Την ίδια στιγμή, η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα περιορίστηκε τον Νοέμβριο στα 35,9 δισ. ευρώ από 36,6 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο.