Τροπολογία για τη σύσταση του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για την υποδόση του 1 δισ. ευρώ που συζητείται στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής.

Σύμφωνα με την ρύθμιση «παρέχεται μέχρι τις 31 – 12 – 2015 η δυνατότητα δανεισμού του Ταμείου Εξυγίανσης για τα πιστωτικά ιδρύματα (σκέλος εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων ΤΕΚΕ) από το σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ σε περίπτωση μη επάρκειας των ποσών για την κάλυψη των ζημιών, δαπανών και εξόδων κατά την ενεργοποίηση του Ταμείου Εξυγίανσης».

Οι όροι χορήγησης του δανείου ρυθμίζονται με αποφάσεις του ΔΣ του ΤΕΚΕ ενώ το κόστος καλύπτεται σύμφωνα με το νόμο, με εκ των υστέρων εισφορές που καταβάλουν τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε την τροπολογία