Μείωση της μισθωτής απασχόλησης τον Νοέμβριο κατέγραψαν τα στοιχεία της «Εργάνης» που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι αναγγελίες πρόσληψης για τον περασμένο μήνα ανήλθαν σε 141.709, ενώ οι αποχωρήσεις σε 166.383. Προκύπτει δηλαδή απώλεια 24.674 θέσεων εργασίας.

Από τις 166.383 συνολικά αποχωρήσεις, οι 53.244 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 113.139 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Από τη σύγκριση των ισοζυγίων των δύο μηνών, Νοέμβριος 2015 και Νοέμβριος 2014, προκύπτει αρνητική επίδοση κατά 4.343 θέσεων εργασίας για τον Νοέμβριο 2015 (αρνητικό ισοζύγιο 24.674 θέσεων εργασίας, έναντι αρνητικού ισοζυγίου 20.331 τον Νοέμβριο του 2014).

Συνολικά, το πρώτο ενδεκάμηνο του 2014, η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα παρουσίαζε καλύτερη εικόνα σε σύγκριση με το πρώτο ενδεκάμηνο του 2015, καθώς στην πρώτη περίπτωση το θετικό ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων αφορούσε 99.956 εργαζόμενους, ενώ στη δεύτερη 91.874. Επομένως, από τη σύγκριση των ισοζυγίων των διαστημάτων, προκύπτει αρνητική επίδοση κατά 8.082 θέσεις εργασίας.

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι όπως προκύπτει και από τα επίσημα καταγεγραμμένα στοιχεία από το 2001 μέχρι και σήμερα ο μήνας Νοέμβριος παρουσιάζει πάντα αρνητικό ισοζύγιο.