Στο 40,39% ανέρχεται η συμμετοχή του ΤΧΣ στην Εθνική Τράπεζα έπειτα από την ολοκλήρωση της ΑΜΚ.

Συγκεκριμένα, από τις 14 Δεκεμβρίου, το ΤΧΣ διαθέτει 3.694.689.670 δικαιώματα ψήφου, που απορρέουν από ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές.

Μέχρι πρότινος, το ποσοστό του ΤΧΣ στην Εθνική ανερχόταν στο 57,24%.