Πλεόνασμα 314,2 εκατ. ευρώ σημείωσε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Οκτώβριο, έναντι ελλείμματος 456 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, η οποία αντιστάθμισε τον περιορισμό του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών, με αποτέλεσμα τη βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών. Επίσης, βελτίωση παρουσίασαν τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων.
 
Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών συρρικνώθηκε κατά 721 εκατ. ευρώ σε σχέση με εκείνο του Οκτωβρίου του 2014, ως αποτέλεσμα κυρίως του περιορισμού των καθαρών πληρωμών για καύσιμα, λόγω της πτώσης των τιμών του πετρελαίου. Επίσης περιορίστηκαν σημαντικά και οι συναλλαγές που αφορούν αγοραπωλησίες πλοίων. Αυτό οφείλεται στη μη καταγραφή της σχετικής δραστηριότητας, στο βαθμό που οι εν λόγω συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν εκτός του εγχωρίου τραπεζικού συστήματος λόγω των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων.  Συνολικά, παρατηρήθηκε μείωση των εξαγωγών και των εισαγωγών αγαθών, αλλά οι εισαγωγές μειώθηκαν με ρυθμό ταχύτερο από ό,τι οι εξαγωγές. 

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε κατά 295 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της πτώσης των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών (κατά κύριο λόγο θαλάσσιων). Το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου περιορίστηκε και αυτό κατά 45 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της μείωσης των εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες, ενώ ο αριθμός των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών τον Οκτώβριο δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2014. Τέλος, το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών παρουσίασε βελτίωση. 

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω εξελίξεων, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σημείωσαν πτώση κατά 25,3%, υψηλότερη από εκείνη των αντίστοιχων εξαγωγών (19,6%), και το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών περιορίστηκε κατά 426 εκατ. ευρώ. 

Την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2015, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα 2,1 δισεκ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 403 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών, το οποίο σημείωσε πλεόνασμα 1,9 δισεκ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1,4 δισεκ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2014, κυρίως λόγω του περιορισμού της δαπάνης για εισαγωγές. Συνολικά, οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 8%, αλλά οι αντίστοιχες δαπάνες για εισαγωγές μειώθηκαν με ταχύτερο ρυθμό, κατά 14,2%. Την ίδια περίοδο τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων επιδεινώθηκαν. 

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών μειώθηκε κατά 4,4 δισεκ. ευρώ, λόγω της βελτίωσης όλων των επιμέρους ισοζυγίων. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία παρουσίασαν άνοδο κατά 5,6%, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες για εισαγωγές δεν παρουσίασαν αξιόλογη μεταβολή. 

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε, καθώς παρατηρήθηκε μείωση των καθαρών εισπράξεων από μεταφορές, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές και λοιπές υπηρεσίες. Την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2015, οι συνολικές αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 7,9% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2014 και οι αντίστοιχες εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 4,1%.