Η έγκαιρη ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης είναι κρίσιμη ώστε να αρχίσουν οι διαβουλεύσεις για την ελάφρυνσης χρέους αναφέρει η Eurobank σε ειδική έκθεσή της. 

Τα οικονομετρικά υποδείγματα για την πρόγνωση του ελληνικού ΑΕΠ σε πραγματικό χρόνο της μελέτης καταδεικνύουν συνέχιση της ύφεσης το τέταρτο τρίμηνο του 2015, με το εύρος προβλέψεων για τον αντίστοιχο ετήσιο ρυθμό μεταβολής να κυμαίνεται μεταξύ -1,5% και -0,8%.

Απουσία νέων σημαντικών αναθεωρήσεων σε προγενέστερα στοιχεία, η επαλήθευση των ανωτέρω εκτιμήσεων θα οδηγήσει σε ρυθμό συρρίκνωσης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας μεταξύ -0,30% και -0,15% για το σύνολο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τη μελέτη.

Επιπροσθέτως, η αντίστοιχη εκτιμώμενη στατιστική επίπτωση (carry over) στο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ το επόμενο έτος κυμαίνεται μεταξύ -1,0 και -0,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Για το 2016, εκτελείται μία άσκηση προσομοίωσης του πραγματικού ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ, η οποία λαμβάνει υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις στις οικονομίες της Ελλάδας και της Ευρωζώνης. Ειδικότερα, η άσκηση περιλαμβάνει ανάλυση και ποσοτικοποίηση των τάσεων στα επιμέρους συστατικά του ΑΕΠ, με θεωρητική θεμελίωση για το καθένα, καθώς και την συγκεφαλαίωσή τους στο συνολικό ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ.

Η άσκηση προσομοίωσης καταλήγει σε μία μέση τιμή εκτίμησης για το 2016 της τάξης του -1% πραγματικής μείωσης του ΑΕΠ, καθώς οι αναμενόμενες υφεσιακές πιέσεις στην εγχώρια ζήτηση και, ιδίως, την κατανάλωση, εξαιτίας της επίπτωσης των δημοσιονομικών μέτρων στα διαθέσιμα εισοδήματα, μόνο εν μέρει αντισταθμίζονται από μία θετική συνεισφορά στο ΑΕΠ του εξωτερικού τομέα εν συνόλω.

Όπως επισημαίνεται, η εκτίμηση πρέπει να θεωρηθεί προκαταρκτική, δεδομένου ότι η εξειδίκευση των δημοσιονομικών μέτρων δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα και βασίζεται στην υπόθεση ότι δεν θα απαιτηθούν μέτρα πλέον των ήδη συμφωνηθέντων για την επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου του 2016.

Στη μελέτη αναφέρεται ότι οι οικονομικές προοπτικές υπόκεινται σε σημαντικές αβεβαιότητες. Οι κίνδυνοι οι οποίοι περιστοιχίζουν την κεντρική εκτίμηση περιλαμβάνουν την ακρίβεια της προβολής για το ΑΕΠ του 2015, το χρονικό σημείο στο οποίο θα ολοκληρωθεί επιτυχώς η πρώτη αξιολόγηση του τρίτου προγράμματος στήριξης και σταθερότητας για την Ελλάδα και το ακριβές περιεχόμενο αυτής, καθώς και το βαθμό πολιτικής ιδιοκτησίας στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.

Στο επόμενο διάστημα, η Ελλάδα θα κληθεί να αντιμετωπίσει αρκετές ακόμα προκλήσεις τόσο σε σχέση με την 1η αξιολόγηση του προγράμματος όσο και με άλλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που είναι προγραμματισμένες να υλοποιηθούν το 2016. Σε αυτό το πλαίσιο, η έγκαιρη ολοκλήρωση της 1ης αξιολόγησης είναι θεμελιώδους σημασίας για την έναρξη των επίσημων διαβουλεύσεων σχετικά με την ελάφρυνση του δημοσίου χρέους, την επαναφορά της άρσης της απαγόρευσης αποδοχής (waiver) των αξιογράφων που εκδίδονται ή έχουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου για την άντληση (φθηνότερης) χρηματοδότης των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ και, τέλος, για την ενδεχόμενη συμμετοχή του ΔΝΤ στο νέο πρόγραμμα στήριξης. Ειδικά, όσον αφορά την ολοκλήρωση της 1ης αξιολόγησης του προγράμματος, ανάμεσα στα πιο ακανθώδη προαπαιτούμενα συγκαταλέγονται η προγραμματισμένη αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος, οι επιπρόσθετες μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και κάποιες τροποποιήσεις στο υπάρχον σύστημα φορολογίας εισοδήματος, εκτιμά, μεταξύ άλλων, η μελέτη.

Όσο, όμως, επώδυνη και αν είναι η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων αυτών, κρίνεται απαραίτητη για τη σταθεροποίηση του οικονομικού κλίματος, την προσέλκυση αυξημένων επενδυτικών ροών και, εν τέλει, την ενίσχυση της μεσοπρόθεσμης, αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας, προστίθεται.