Με δυναμικό ρυθμό συνεχίζεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank.

Η εμπιστοσύνη που δείχνουν οι ξένοι και οι Έλληνες θεσμικοί επενδυτές, έχει ως αποτέλεσμα η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Attica Bank μέχρι στιγμής, να ξεπερνά κάθε προσδοκία.

Σύμφωνα δε με πηγές της αγοράς με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, η Attica Bank φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε μοχλό ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου υπερκαλύφθηκε σε μετρητά, όχι μόνο το βασικό σενάριο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της  τράπεζας αλλά και ένα σημαντικό τμήμα του δυσμενούς σεναρίου, ενώ εκκρεμούν και επιπλέον ενδιαφέροντα για συμμετοχή σε μετρητά στην τρέχουσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με σημερινη ανακοινωση της τραπεζας.

Για το λόγο αυτόν, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ανέβαλε για την 29η Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους την καταληκτική ημερομηνία για την οριστική ανακοίνωση της έκβασης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και την πιστοποίηση της ολικής ή μερικής ολοκλήρωσής της, σε συνεννόηση και με την εποπτική αρχή.

Με το συνολικό ποσό που έχει ήδη κατατεθεί, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της ATTICA BANKέχει εκτοξευθεί στο 23% περίπου.