Οι τελευταίες ερμηνευτικές εγκύκλιοι που αφορούν στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης σε περισσότερους από 1 εκατομμύρια ασφαλισμένους εκδόθηκαν από το υπουργείο Εργασίας.

Συγκεκριμένα αφορά τους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ και στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων, γιατρών, δικηγόρων μηχανικών, σε εφαρμογή των νόμων του τρίτου μνημονίου.

Με τις διατάξεις των νέων εγκυκλίων θεσπίζονται ως όρια ηλικίας για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων, των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, το 62ο έτος της ηλικίας (με 40 έτη ή 12.000 ημέρες ασφάλισης) και το 67ο έτος της ηλικίας (με 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης).

Επίσης, από 1.1.2022, θεσπίζεται ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, όπου αυτή προβλέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, το 62ο έτος της ηλικίας με 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης.

Με τις ίδιες διατάξεις προβλέπεται πρόσθετη μείωση ύψους 10% για όσους βγαίνουν νωρίτερα στη σύνταξη. Η μείωση σωρευτικά φθάνει έως το 40% επειδή με προηγούμενες διατάξεις υπήρχε ήδη ένα «ψαλίδι» στις συντάξεις που έφθανε στο 30% για όσους φεύγουν έως και 5 χρόνια νωρίτερα.

Αναλυτικά η εγκύκλιος

Από τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης εξαιρούνται όσοι έχουν θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι τις 18 Αυγούστου του 2015. Δηλαδή δεν θα θιγούν όσοι μέχρι την 18/8/2015 έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για συνταξιοδότηση και το όριο ηλικίας. 

Από τις αυξήσεις εξαιρούνται τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, οι συνταξιοδοτούμενοι βάσει του ν.612/1977 ή με διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτή, καθώς και οι μητέρες ή οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.