Μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας και αύξηση συνολικών ωρών απασχόλησης διαπιστώνει η Eurobank στο εβδομαδιαίο δελτίο της. 

Όπως επισημαίνεται στο δελτίο: 

Η ετήσια μεταβολή της παραγωγικότητας της εργασίας, δηλαδή του πραγματικού ΑΕΠ ανά ώρα απασχόλησης, διαμορφώθηκε στο -4,42% το 3ο τρίμηνο 2015 (από -1,04% το 2ο τρίμηνο 2015). Οι αναλυτές σημειώνουν πως αυτή η αρνητική μεταβολή ήταν η τρίτη υψηλότερη που έχει καταγραφεί από την αρχή της ελληνικής «μεγάλης ύφεσης», ήτοι 2ο τρίμηνο 2008 (η πρώτη ήταν το 1ο τρίμηνο 2011, -6,97%, και η δεύτερη το 1ο τρίμηνο 2009, -6,13%).

Από την άλλη πλευρά οι συνολικές ώρες απασχόλησης σημείωσαν αύξηση (σε όρους ετήσιας μεταβολής) για 4ο συνεχές τρίμηνο. Πιο αναλυτικά, ο ρυθμός μεταβολής ήταν 3,50% το 3ο τρίμηνο 2015 (από 2,34% το 2ο τρίμηνο 2015). Αυτό το μέγεθος προήλθε από την ενίσχυση της απασχόλησης (σε όρους ατόμων) 1,88%, και από την αύξηση των ωρών εργασίας ανά απασχολούμενο 1,62%.

Σύμφωνα με τη Eurobank, η ύφεση του 3ου τριμήνου 2015, -0,92%, ήταν προϊόν μείωσης της παραγωγικότητας της εργασίας και όχι συρρίκνωσης των ωρών απασχόλησης. Τουναντίον, η τελευταία μεταβλητή κατέγραψε αύξηση και αντιστάθμισε σε σημαντικό βαθμό την πτώση του πραγματικού ΑΕΠ.

Το μέτρο του περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων, δηλαδή η κυρίαρχη αρνητική διαταραχή του 3ου τριμήνου 2015, δύναται να ερμηνεύσει την πτώση της παραγωγικότητας της εργασίας μέσω των παρακάτω διαύλων: 

  • Υποεκμετάλλευση του παραγωγικού συντελεστή του φυσικού κεφαλαίου (π.χ. μείωση ωρών χρήσης μηχανημάτων λόγω ακύρωσης παραγγελιών).
  • Μείωση της αποτελεσματικότητας του θεσμού της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης και αύξηση του κόστους συναλλαγών (π.χ. για την πραγματοποίηση του ίδιου μεγέθους συναλλαγών όπως αυτού πριν από τους ελέγχους στην κίνηση κεφαλαίων, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις έπρεπε να καταναλώσουν περισσότερο χρόνο λόγω της προσαρμογής τους σε νέους τρόπους συναλλαγών [πλαστικό χρήμα])
  • Χειροτέρευση των όρων εμπορίου (π.χ. το σχετικό κόστος των εισαγωγών αυξήθηκε). Σύμφωνα με τους αναλυτές της τράπεζας, οι προαναφερθέντες παράγοντες είναι πιθανόν να «εμπεριέχονται» στη μειωμένη παραγωγικότητα της εργασίας που παρατηρούμε στα στοιχεία του 3ου τριμήνου 2015.