Η ΟΠΑΠ Α.Ε., καλεί για λογαριασμό της θυγατρικής της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ  Α.Ε., κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει την πρόταση του για τη Λειτουργία Κτηνιατρικής Κλινικής εντός του Νέου Ιπποδρόμου Αθηνών στο Μαρκόπουλο Αττικής.  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παραλάβουν το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο.  

http://www.opap.gr/el/web/corporate.opap.gr/138  

Εναλλακτικά, δύνανται να το προμηθευτούν από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Ποιότητας της ΟΠΑΠ Α.Ε. από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή courier με τα στοιχεία της εταιρείας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00-17:00. 

Οι προτάσεις θα υποβληθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τεύχος της Διακήρυξης, στην ΟΠΑΠ Α.Ε., Διεύθυνση Προμηθειών & Ποιότητας, Λ. Κηφισού 62, Περιστέρι, 12132, μέχρι την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016, στις 15.00. 

Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα διαδικασία μπορούν να υποβληθούν μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], αναφέροντας τον αριθμό αναφοράς της Διαδικασίας έως την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015. Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τις απαντήσεις επί των διευκρινήσεων έως την Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 


TAGS