Η Audi ανακοίνωσε ότι περιορίζει τα επενδυτικά της σχέδια για το 2016 και καθυστερεί την κατασκευή μιας νέας αεροδυναμικής σήραγγας μετά το πλήγμα που υπέστη ο γερμανικός όμιλος κατασκευής αυτοκινήτων από το σκάνδαλο παραποίησης των εκπομπών ρύπων.

Η Audi, που τους πρώτους εννέα μήνες του 2015 είχε υψηλότερα λειτουργικά κέρδη από τον όμιλο VW, είπε ότι θα επενδύσει άνω των 3 δισεκ. ευρώ σε μονάδες και εξοπλισμό το 2016.

Πηγή της εταιρίας είπε ότι το σχέδιο προέβλεπε δαπάνες ύψους 3,3 δισεκ. ευρώ για τον επόμενο χρόνο. Σύμφωνα με τον προηγούμενο προϋπολογισμό που είχε καταρτιστεί πριν από ένα χρόνο, η Audi είχε ανακοινώσει επενδύσεις ύψους 17 δισεκ. ευρώ την περίοδο 2015-19 ή κατά μέσο 3,4 δισεκ. ευρώ το χρόνο.

«Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε κατά συνέπεια να αναβάλει την κατασκευή μιας νέας αεροδυναμικής σήραγγας για έναν χρόνο», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η εταιρία δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα επενδυτικά σχέδια πέραν του 2016.


TAGS