Οριακή μείωση εμφάνισαν οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών τον Νοέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

Ειδικότερα, το σύνολο των καταθέσεων υποχώρησε στα 120,9 δισ. ευρώ, από 121,1 δισ.ευρώ που ήταν στο τέλος Οκτωβρίου.

Σε ετήσια βάση, οι εκροές των καταθέσεων έφθασαν τα 43,4 δισ. ευρώ, καθώς πέρυσι τον Νοέμβριο το σύνολό τους άγγιζε τα 164,3 δισ. ευρώ.