Σαρωτικές αλλαγές φέρνει το νέο έτος στο πλαίσιο για «κόκκινα» δάνεια καθώς από 1/1 τίθενται σε εφαρμογή τα συμφωνηθέντα της κυβέρνησης με τους θεσμούς. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι δανειολήπτες θα δουν συγκεκριμένες κατηγορίες δανείων να μεταβιβάζονται στα λεγόμενα distress funds, τα οποία και θα αναλαμβάνουν την είσπραξή τους. Όσοι θέλουν να ενταχθούν στο νόμο Κατσέλη, θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση μέχρι αύριο στα κατά τόπους ειρηνοδικεία, ενώ έχουν προθεσμία 45 ημερών για να μαζέψουν τα 17 δικαιολογητικά που απαιτούνται!

Βάσει του τελευταίου πακέτου προαπαιτούμενων που ψηφίστηκε από τη Βουλή πριν από δύο εβδομάδες, η μεταβίβαση απαιτήσεων σε αυτά τα funds για κόκκινα δάνεια πρώτης κατοικίας, καταναλωτικά δάνεια και δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εξαιρείται έως τις 15 Φεβρουαρίου του 2016. Με άλλα λόγια στις διαπραγματεύσεις για την πρώτη αξιολόγηση θα καθοριστεί και το ακριβές πλαίσιο για αυτές τις κατηγορίες δανείων. 

Τα μέσα προστασίας των υπερχρεωμένων δανειοληπτών 

Βασικότερη «ομπρέλα» προστασίας για τους δανειολήπτες είναι ο νόμος Κατσέλη, ο συμβιβασμός μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά και το νέο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη που θα τεθεί σε ισχύ από 1/1/2016. Βάσει του τελευταίου, 57.500 οφειλέτες που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες προστατεύονται πλήρως από τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας και 80.500 δανειολήπτες που ανήκουν στη «μεσαία» τάξη θα έχουν μερική προστασία. 

Οι οφειλές της δεύτερης κατηγορίες έχουν περιθώριο μέχρι τις 31/12/2018 να υποβάλουν στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης, ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρυμένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο.

Θα πρέπει, ωστόσο, να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

 • Ο οφειλέτης να υπήρξε συνεργάσιμος κατά τον χρόνο της αρχικής καθυστέρησης του δανείου. 
 • Το συγκεκριμένο ακίνητο να χρησιμεύει ως πρώτη κατοικία.
 • Το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, προσαυξημένες κατά 70%. 
 • Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 180.000 ευρώ για τον άγαμο, προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο, δηλαδή 220.000 ευρώ, και κατά 20.000 ευρώ για κάθε παιδί και μέχρι τρία παιδιά. 

Ποιοι δικαιούνται πλήρη προστασία

Για την κατηγορία των «ευάλωτων» δανειοληπτών υπάρχει η πρόβλεψη ότι εάν η νέα δόση που αποφασίζει το δικαστήριο δεν καλύπτεται από το εισόδημα του νοικοκυριού, τότε το κράτος να καλύπτει τη διαφορά. Για το 2016 έχει προβλεφθεί  από τον προϋπολογισμό κονδύλι 100 εκατ. ευρώ.

Ο δανειολήπτης της εν λόγω κατηγορίας θα πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

 • Το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα να υπολείπεται ή να είναι ίσο των εύλογων δαπανών διαβίωσης. 
 • Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του να μην υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο και κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα. Δηλαδή για πενταμελή οικογένεια, η αντικειμενική αξία να φτάνει έως τις 220.000 ευρώ.

Πώς θα γλιτώσουν οι δανειολήπτες την «απένταξη» από τον νόμο Κατσέλη

Οι δανειολήπτες των οποίων η αίτηση υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη εκκρεμή, πρέπει μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου του 2016 να προσκομίσουν στο δικαστήριο τα αναγκαία δικαιολογητικά ώστε να μην χάσουν τη ρύθμιση. Μάλιστα σε περίπτωση που δεν το κάνουν, θα μπορούν να ξανακάνουν αίτηση για υπαγωγή στο νόμο μετά από δύο χρόνια. 

Οι οφειλέτες θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά: 

 • Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του 2015
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του 2015
 • Τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9)
 • Τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ για το 2015
 • Βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της έναρξης ισχύος του Ν. 4336/2015 κ.ά.

Η λύση του Κώδικα Δεοντολογίας 

Ακόμη μία λύση που έχουν οι δανειολήπτες είναι η απευθείας προσφυγή τους στην τράπεζα, ώστε να υπάρξει ρύθμιση του δανείου μέσω μείωσης δόσεων, με οδικό χάρτη τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών. 

Ανάμεσα στις εναλλακτικές που προσφέρει αυτή η λύση είναι η επιμήκυνση του δανείου, το σπάσιμό του σε δύο μέρη ή και η μερική διαγραφή του.