Σε 129 ανήλθαν οι συστημικές τράπεζες στην ευρωζώνη σύμφωνα με την ετήσια αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Συγκεκριμένα, οκτώ νέες τράπεζες αξιολογήθηκαν ως συστημικές, ενώ την ίδια ώρα, ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός αφαιρέθηκε από δυο τραπεζικά ιδρύματα.

Οι οκτώ νέες τράπεζες θα πρέπει να υπαχθούν στην εποπτεία της ΕΚΤ έως την 1η Φεβρουαρίου του 2016.